Liên hệ

Trường Tiểu học Thài Phìn Tủng

Địa chỉ: Nhèo Lủng, Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Bà Đoàn Thị Đoan Phượng– Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0976653163 – Email: ptdtbtthaiphintung.dongvan@hagiang.edu.vn

 Ông Hà Văn Tuyên – Chức vụ: Phó hiệu trưởng thường trực

Điện thoại : 02196532888

Email: hatuyendv75@gmail.com

Ông Đỗ Văn Bắc – Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Điện thoại : 02196523999