Giới thiệu

Trường PTDTBT Tiểu học Thài Phìn Tủng – huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang. trường được tách ra từ trường PTDTBTTH&THCS Thài Phìn Tủng từ ngày 07 tháng 10 năm 2015. Tổng diện tích khuôn viên nhà trường 3.560 m2 gồm 1 điểm trường chính và 12 điểm trường lẻ. Tổng số cán bộ giáo viên có 62 đồng chí. Ban giám hiệu 3 đ/c, Kế toán 1 đ/c, thư viện 1 đ/c còn lại là 57 giáo viên, trình độ của cán bộ giáo viên đạt từ chuẩn trở lên.